Miljöpåverkan

Miljöpolicy

Miljön är idag en av de viktigaste samhällsfrågorna. Cronklevens verksamhet påverkar i allra högsta grad miljön då lokalvården är en betydande faktor i det allmänna miljöarbetet.

Miljömål

Vår verksamhet skall präglas av miljömedvetenhet och vi skall med omsorg till miljön tillhandahålla ett brett serviceprogram som, för att värna om miljön, ska bedrivas på ett miljömedvetet, resurssnålt och effektivt sätt. Vi sträver alltid efter ett ökat miljöansvar både i vårt dagliga arbete och när vi köper in kemikalier och städutrustning. Vi skall uppfylla de krav, lagar och förordningar som ställs på ett företag inom vår bransch, och följa upp genom mätningar

Ansvar

Cronkleven AB's ledning har huvudansvaret för miljöarbetet. De skall genom synligt ledarskap vara föredömen i det förebyggande miljöarbetet, och verka för ständiga kvalitetsförbättringar samt efterleva Cronkleven's Miljö och kvalitetspolicy. Samtlig personal ska vara väl informerade och medverka till att företagets miljöpolicy följs. Cronkleven AB skall dessutom ge rak och tydlig information till kunder, leverantörer och medarbetare.

Vår eftersträvan

  • Minska kemikalieförbrukningen
  • Använda miljömärkta produkter
  • Sänka drivmedelsförbrukningen
  • Kontinuerligt utbilda personal
  • Välja miljömedvetna leverantörer

Den här webbplatsen använder cookies. Så behandlar vi dina personuppgifter.